Nemáme téměř žádnou šanci.


V České republice 1. ledna 2009

Bohužel, je pozdě. Spotřebitel již tuto situaci nevyřeší. Výrobky spotřební elektroniky a elektrospotřebičů vyspělého světa se již na trhu téměř nevyskytují, nedají se sehnat. V oblasti ostatního spotřebního zboží se již nedají sehnat za přijatelné ceny, protože i když se některé vyrábí ve vyspělém světě, nevyrábí se kvůli přílivu zboží ze zemí s prahově nízkou cenou pracovní síly v potřebné kvantitě. A nůžky se neustále rozevírají….

Je to tady. Současná ekonomická krize je přímým důsledkem toho, že výroba se z vyspělých zemí nadkriticky přesunula na východ, zejména do Asie. Bohužel, evropské vlády i renomovaní ekonomové doposud nedospěli do fáze, kdy by byli donuceni tento fakt veřejně přiznat. Tudíž hrozí, že dojde k aplikaci ochranných opatření trhu jednotlivých států, čímž se téměř vše pro spotřebitele zdraží, kupní síla obyvatel se ještě více sníží a na krizi to bude mít prohlubující vliv. Současná vzájemná konkurence zemí s podobnými geografickými a demografickými podmínkami je pro ekonomiku celku prospěšná.

Je nutno veřejně přiznat skutečnou příčinu a realizovat opatření, která budou řešit přímo tuto příčinu. Tedy – chránit trh jednotlivých kontinentů jako celků a ne, aby jednotlivé státy chránily své trhy před svými sousedy. Je třeba nastavit cla na mezikontinentální tok zboží a chránit i pracovní trhy jednotlivých kontinentů jako celků. Současně se zavedením účinných ochranných opatření je nutno zároveň citelně snížit daně, zejména DPH a jeho obdoby, aby výroba nebyla zatížena. Počáteční pokles příjmu státních rozpočtů bude eliminován příjmem z cel. Bohužel, nebude to snadné, protože je pozdě. V současné ekonomické krizi bude znovuzavedení výroby brzdit nedostatek finančních prostředků. Ale jiná cesta není. V první řadě je třeba zvýšit osvětu a rozhýbat současné nečinné vlády a nebo tyto vlády vyměnit. Nebude to snadné, ale my se o to budeme neustále snažit.

Dovolím si ještě uvést vysvětlení pro ty, kteří nechápou, jak to mohli odborníci, ekonomové a vlády nechat tak daleko zajít. Jde o to, že ve skutečnosti vládnou nadnárodní organizace svým kapitálem a ne jednotlivé vlády. Také si musíme uvědomit skutečnost, že obyvatelé vyspělejších zemí s alespoň mírně nadprůměrnou inteligencí (a vlastně i ti ostatní) řeší až na vyjímky tuto otázku: Jak co nejméně pracovat a při tom se mít co nejlépe. A globalizace ve výrobě byla pro naplnění tohoto cíle jedinečnou příležitostí. Takže se to muselo projevit i ve společnosti jako celku. Kdokoliv se snažil varovat společnost, byl považován za tmáře a nepřítele společnosti. Bohužel, nemohlo to ale fungovat déle, než kritickou dobu. Jestliže si občané nevydělají na produkty a výrobky, protože je netvoří a nevyrábí, nemohou je nakupovat a systém se složí, jako kostky domina. A vůbec nikomu nevadí, že nejhorší humanitární katastrofu způsobíme právě zemím, kterým jsme původně chtěli umožněním migrace výroby pomoci. Samozřejmě, i pro Evropu bude mít neřešení této příčiny katastrofické následky. V příštích měsících budou počty nezaměstnaných prudce stoupat, během půl roku se pravděpodobně zmnohonásobí. Začnou propouštět a krachovat i větší podniky v poslední fázi i nadnárodní koncerny. Protože budou ochranná opatření zavedena pozdě, v určité fázi bude nedostatek některých komodit, což zvýší jejich cenu. Zároveň se bude dále snižovat koupěschopnost obyvatel. Přečkáme-li to a nedovolíme-li, aby se tato situace opakovala, máme velkou naději, že dopad na naše potomky, navíc v době, kdy začnou docházet světové zásoby paliv, nebude zničující.


Aktualizováno 1. ledna 2009

Dalibor Nový, expert v oboru elektro


Následuje původní informace z 28. prosince 2006, bohužel, očekávanému vývoji se nepodařilo zabránit:


Vážení přátelé

Věnujte prosím pozornost těmto několika řádkům. Zamyslete se nad těmito myšlenkami a v případě, že se s obsahem ztotožníte, šiřte informace o této problematice všemi možnými prostředky. 


V současné době prudce vzrostl jev spojený s výrazným přesunem světového kapitálu do zemí, kde je v důsledku geografických a demografických podmínek prahově nízká cena pracovní síly (blížící se reprodukčním nákladům), což - při současném odstraňování ekonomických, politických a technologických bariér pohybu zboží a informací - vystavuje tradiční ekonomická centra mohutnému a v perspektivě sílícímu toku zboží z těchto zemí, tedy globální konkurenci, v níž svými tradičními ekonomickými aktivitami nejsou schopna obstát.

Uvnitř Evropy jsou také patrné rozdíly v ceně a kvalitě pracovní síly. Tato konkurence je alespoň v zásadních odvětvích regulována Evropskými institucemi a sama o sobě bez vlivu globální konkurence by nebyla zničující, dokonce by byla prospěšná.

Negativní důsledky globalizace jsou drastické, kdo se s nimi setkal na vlastní kůži, dobře chápe, o co jde. Výrobci stále zhoršují pracovní podmínky svých zaměstnanců i smluvních partnerů a při jakékoliv snaze o narovnání hrozí, že přesunou výrobu či služby dál na východ. Žádné problémy jim to zatím nečiní. Zaměstnanci nemají téměř žádnou šanci, jak se bránit. Statisíce rodin bez práce jen v Evropě, obrovské životní tragédie. Kdo tyto negativní důsledky ještě nepoznal na vlastní kůži, brzy je pozná, jestli se my, obyčejní lidé co nejdříve nezamyslíme a nezměníme své chování. Bohužel manageři jsou dostatečně zaslepení mnohamilionovými zisky svých firem, než aby prozřeli jako první. Je to jen na nás spotřebitelích, hned po nás si to uvědomí obchodníci a pak teprve výrobci.

Díky globalizaci ve výrobě se normalizuje životní úroveň obyvatel ( přesněji životní styl – jeho kvalita ) téměř celého světa na stejnou hodnotu. Tedy ve vyspělých centrech postupně, odvětví za odvětvím klesá a v méně rozvinutých ekonomikách stoupá, ale velmi pomalu, protože bohatnou hlavně velké konglomerace a proces se zatěžuje dopravou, při níž se nic nevyrábí, pouze se poškozuje životní prostředí. Ve vyspělém světě trávíme stále více času v zaměstnání, náš skutečný smysl života se vytrácí, nemáme čas se věnovat našim dětem, což má nenapravitelný vliv na další generace, celkově se život ve vyspělých zemích degraduje.

Tyto důsledky otevřeného světového trhu zasahují již ve vyspělých zemích téměř všechna odvětví lidské činnosti. V současné době například vážně hrozí kolaps celé záruční i pozáruční servisní sítě spotřební elektroniky v České republice. Situace je taková, jak postupně ubývá servisů, jsou ty zbývající zahlceny prací, nestíhají, technici pracují i 12 hodin denně a přesto jim neustále hrozí likvidace, protože náklady na opravu jednoho výrobku jsou vyšší, než jsou jim jejich obchodní parteneři ochotni zaplatit. Při neexistenci servisu vzroste množství elektroodpadu na mnohonásobek. Levný přístroj se stává již v současné době elektroodpadem velmi brzo po zakoupení, velmi často ještě v záruční době. Také, jestli bude servisní síť zničena, přestane fungovat i pozáruční servis a i člověk ekologicky a ekonomicky smýšlející nebude mít kam se obrátit i v případě drobné závady přístroje. Nebude nikdo, kdo by Vám mohl pomoci i se sebemenším technickým problémem. 

Evropští představitelé spoléhají na Velkou sociální Evropu, v jejíž záchranné síti má skončit v blízké budoucnosti asi 40 % obyvatel. Tento systém již teď ale začíná kolabovat na nedostatek prostředků. Podstatně vhodnější by bylo tyto prostředky, jestliže budou k dispozici, věnovat přímo na podporu sociální sítě v rozvojových a méně vyspělých zemích a ne dovolit tam přestěhovat veškerou výrobu. Bohužel, vlády potřebují vyhrávat volby, tak s tím nic nedělají, jsou oceňovány za uzavírání zahraničních kontraktů, jakoby oboustranně výhodných.

Světoví ekonomové se shodují na faktu, že při zachování současného vývoje ve výrobě, trhu a jeho tendencí k velké krizi dojde. Jen se liší výsledky výpočtů, za jakou dobu to bude. Náš vlak se řítí obrovskou rychlostí po trati, o které všichni víme, že za jednou zatáčkou končí a následuje hluboká propast. Úplně nelogicky však neděláme nic pro záchranu. Rozmazlováni levnou technikou i jiným zbožím se bezhlavě kocháme rychlostí a blížíme se k osudné zatáčce. Prosím, pokusme se alespoň zpomalit tak, abychom měli šanci vlak zastavit a při velkém štěstí třeba i vystavět most. S ekonomickým kolapsem vyspělého světa se jinak zřítí i ten méně vyspělý, tamější továrny nebudou mít kam své výrobky prodávat, bude to velmi nehumální.

Uvědomme si také, jestliže nás zasáhne dočerpání světových zásob ropy ( které se mimochodem plýtváním naftou a zbytečnou dopravou výrobků přes celé kontinenty přiblížilo na 40 až maximálně 70 let ) v situaci, kdy ve vyspělém světě nebude existovat téměř žádná výroba ani servis, bude tato rána mnohonásobně bolestivější. Chceme to našim dětem a vnoučkům udělat ?Evropští výrobci, kteří již prozřeli a vracejí výrobu tam kam patří, tedy do vyspělého světa, používají novou ochrannou známku: "Vyrobeno v Evropě". Tuto značku přidělují a kontrolují evropské instituce. Měla by být dobře viditelná, aby jsme my spotřebitelé nemuseli dlouho pátrat. Zasadíme se o to, aby vznikla také známka "Vyrobeno kompletně v Evropě" , tedy i s výrobou klíčových komponentů. Přístroje, vyráběné ve východní Asii často nemají vůbec uvedeno, kde byly vyrobeny. V případě, že přístroj není viditelně označen, ptejte se, kde byl přístroj vyroben, ptejte se po evropských výrobcích a ověřujte tuto informaci na výrobním štítku. 

Co se týká spotřební elektroniky, mnohdy je v případě nedostatku prostředků lepším řešením osvědčený přístroj nechat opravit ( byť třeba za polovinu ceny nového neevropského spotřebiče ) , než koupit například Asijský výrobek. Jestliže budete chtít například na koupi nového televizoru ušetřit, může se stát, že s ním budete méně spokojeni, než se svým starším osvědčeným přijímačem. Některé nejlevnější televizory jsou, co do kvality obrazu a zvuku, výše elektromagnetického i akustického rušení, komfortu, intuitivnosti a pohodlnosti ovládání, technické podpory a servisu, tak i co do bezpečnosti provozu dalo by se říci neuspokojivé. V žádném případě nedoporučujeme nejlevnější elektronické výrobky, vyráběné ve východní Asii. Tyto jsou velmi často osazovány speciálním procesorem s jedinečným softwarem i dalšími speciálními součástmi, které se na náš trh nedodávají. V záruční době Vám přístroj většinou při závadě vymění za nový, ale po záruční době Vám již nemůže servis nijak pomoci. Možná se Vám v době koupě zdá, že je výrobek dostatečně levný a že Vás nebude mrzet ho při závadě vyhodit. Vezměte ale v úvahu, že i když například 100Hz televizor s úhlopříčkou 72cm koupíte v obchodě *** za 11 000,- , za dva a půl roku jej vyhodit jen tak na sběrný dvůr není žádná radost. Když se Vám porouchá Kvalitní evropský televizor ( Velmi často funguje bezproblémově podstatně delší dobu a nejsou o moc dražší ), lze jej opravit většinou za 1200,- až 1600,- Kč a může sloužit klidně dalších 5 až 10 let bezproblémově. Také prosím myslete na budoucnost a ekologickou zátěž, kterou pro nás a pro naše zdraví znamená elektroodpad a absolutně zbytečná doprava surovin až na druhý konec kontinentu a přeprava hotových výrobků zase zpět do Evropy. Mimochodem, toto bude předmětem stížnosti k mezinárodnímu soudu na poškozování našeho zdraví. Za pomoci odborníka na mezinárodní právo tuto stížnost podají obyvatelé, bydlící v okolí hlavních tranzitních tras tohoto zboží, jejichž děti trpí alergiemi, astmatem, chronickým kašlem i jinými chorobami. Přidávají se i ostatní obyvatelé, kteří se cítí zhoršováním životního prostředí vlivem takovéhoto způsobu výroby poškozeni. Výrobci nemají právo při snaze o snížení výrobních nákladů poškozovat naše zdraví. Finančně nelze vyčíslit a odškodnit celou tuto hodnotu, za případné odškodnění se alespoň tyto rodiny budou moci přestěhovat do nepoškozeného prostředí, dopřát dětem kvalitní lázně a celým rodinám dlouhodobou rekreaci v lékaři doporučovaném prostředí. Také je důležité, že se natvrdlým managerům velkých korporací budou v budoucnu objevovat v tabulkách náklady na případné pokuty či odškodnění. Řídící pracovníci těchto firem až na vyjímky nepoužívají k rozhodování zdravý rozum, pouze tabulky a grafy, které jsou navíc často zkresleny nepřesnými vstupy dat. Evropské vlády budou muset na zboží Asijských i jiných výrobců s minimálními náklady na pracovní sílu zvýšit cla. Nekupujte tohle zboží, výrobci z vyspělých zemí si musí také včas uvědomit, že jestliže chtějí ve vyspělém světě prodávat, musejí v něm také vyrábět, aby jej obyvatelé měli za co nakoupit. Nekupujte prosím nic, co nutně hned nepotřebujete. Raději kupte na splátky nebo si nějakou dobu počkejte a kupte si kvalitní výrobek bez nálepky zbytečné ekologické zátěže a s dobrou technickou podporou v místě užívání. Vyhnete se tak i ostudě, kterou by jste mohli pocítit před svými známými, když si všimnou, že máte doma například východoasijský výrobek. Tato rada a zároveň prosba se týká veškerého zboží, ale zejména spotřební elektroniky, zásadní měrou také potravin. Kupujte sezónní potraviny a plodiny, které se v tu dobu urodí v naší lokalitě. Dovoz potravin je v oblasti dopravy jednou z největších ekologických zátěží dnešní doby. Také konzumace dovážených potravin lidskému organismu, který je za ty tisíce let evoluce zvyklý jen na to, co se v tu kterou část roku urodí, vůbec neprospívá.


Ať se Vám zdá tato šance na záchranu jakkoliv nereálná, jestli se s těmito myšlenkami ztotožňujete, šiřte tyto informace s využitím všech Vám dostupných prostředků. Pošlete odkaz na všechny e-mail adresy, uvádějte tyto informace na svých webových stránkách, uvádějte je v elektronických diskusích. Je to totiž šance jediná. Snažte se vysvětlit situaci i svým rodinám, známým, případně i zákazníkům.


Chcete-li se připojit ke stížnosti proti poškozování Vašeho zdraví nebo máte jiné doplňující informace, pište na sance@lhotkanet.cz  . Vaše konstruktivní podněty budou zde zveřejňovány.Věříme, že tato informace byla zpracována tak, aby byla srozumitelná co nejširším vrstvám obyvatel.

***  Televizor zásadně doporučuji kupovat v obchodě a pečlivě si prohlédnout obraz a poslechnout zvuk, poslechnout si k zadní části, jak je přístroj hlučný při provozu a i když je vypnutý dálkovým ovladačem ( je slyšet v tichu domova a u některých výrobků velmi nepříjemně ruší ) je dobré si nechat také předvést TV na 1. a 2. TV kanál, aby jste poznali, jak silné tento TV vyzařuje elektromagnetické rušení, které se projeví šikmými čarami přes obraz. U Asijských výrobků je většinou toto rušení neakceptovatelné, přesto výrobci uvádějí, že jde o vlastnosti této kategorie výrobků a neuznávají reklamace. Jestliže se přesto rozhodnete zakoupit výrobek např. v internetovém obchodě, nezapomeňte, že do 14ti dnů jej můžete vrátit i bez udání důvodů, uschovejte originální obal a pečlivě si v této době přístroj zkontrolujte ve všech režimech. Takto Vás to bude stát jen náklady na dopravu a případné manipulační poplatky, které internetoví prodejci účtují. ***

V České republice 28. prosince 2006.

Dalibor Nový, expert v oboru elektro


Keywords: Televize, Videa, Televizory, Videorekordéry, Satelitní přijímače, Antény, UPC, HBO, Monitory, HIFI věže, Radiomagnetofony, Gramofony, žehličky, roboty, vysavače, servis, prodej, cena, obchod, levně, levné, nejlevnější, levne, nejlevnejsi, dobírkou, poslat, cena, nejnižší, nejnizsi, nizka, sleva, zlevneno, vyprodej, typ, zdarma, doprava, internetovy obchod, internetový obchod, Philips, Thomson, Hyundai, Tesla, Clatronic, Mascom, Opravy Televizorů, Servis Televizorů, Opravy Televizoru, Servis Televizoru, Servis elektroniky, Opravy elektroniky, Praha, ekonomická krize, příčiny, důsledky